Elektronický obchod spoločnosti Consulting & Trading, s.r.o., je zákaznícky orientovaný obchod a snaží sa urobiť všetko preto, aby bol Kupujúci s jeho službami a dodávkami spokojný.

• Predávajúci sa usiluje o dlhodobú spokojnosť svojich Kupujúcich a preto musia byť jeho služby a tovar spoľahlivé, kvalitné a za primeranú cenu.

• Predávajúci má povinnosť usilovať sa o získanie dôvery Kupujúceho a nikto nesmie s touto dôverou hazardovať. Preto sa vždy správa ku Kupujúcemu profesionálne, zdvorilo, čestne a ústretovo.

• Ak nie je môžné splniť Kupujúceho prianie alebo poskytnúť požadovanú službu či dodržať dohodnutý termín alebo iné podmienky, treba Kupujúceho čo najskôr a pravdivo informovať a hľadať riešenie, ktoré by bolo pre Kupujúceho prijateľné.

• Kupujúci obvykle nemá odborné znalosti, informácie a technické zručnosti ako Predávajúci a túto situáciu vo vzťahu k Kupujúcemu nie je dovolné zneužívať, obvzlášť nie na uvedenie Kupujúceho do omylu s cieľom získať na jeho úkor prospech.

• V prípade, ak je správanie Kupujúceho voči Predávajúcemu vulgárne alebo urážlivé, má Predávajúci právo slušne ho požiadať o ukončenie komunikácie.