• Sídlo spoločnosti:

Consulting & Trading, s.r.o.
Tichá 3000/23
010 01 Žilina
Slovenská republika

IČO: 46 806 954
DIČ: 2023591141
IČ DPH: SK2023591141
Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd. SRO, vl. č 66719/N.

• Kontaktné údaje:

Tel.: 00421 918 310 500 (pondelok - piatok) 09.00 - 16.00 h

E-mail: viktor@slovakbikeparks.sk

Dozorný orgán vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom v Žiline.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 041/7632 130     
            041/7632 139 
fax č. 041/7632 139