7. Záručné podmienky a reklamácia

Vždy nás prosím pri výmene, odstúpenia alebo reklamácie predom kontaktujte mailom.

>>> MAGURA 5 rokov záruka, riešenie vád, reklamácia (viac info TU) <<<

7.1 Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov (poprípade viac, ak to určil výrobca). Záručná doba začína plynúť v deň doručenia tovaru kupujúcemu.

7.2 Predajca zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí Kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa však na chyby spôsobené nešetrným či nevhodným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

7.3 Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru) alebo je zaslaná elektronický, ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

7.4 Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.

7.5 Pri uplatnení reklamácie je potrebné tovar doručiť na adresy uvedené TU

7.6 Reklamovaný tovar musí čistý. Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu do 30 dní a o jej priebehu Kupujúcia informujeme. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.  

7.7 Postup pri vybavovaní reklamácie:

Reklamačný protokol na stiahnutie

7.7.1 Pošlite e-mail (alebo list) kde uvediete typ výrobku, výrobné číslo, číslo dokladu o kúpe (alebo kópiu faktúry) a podrobný popis závady.

7.7.2 Do 2 dní (pracovné dni) bude Predávajúci kontaktovať kupujúceho a dohodnú si ďalší postup.

7.7.3 Kupujúci pošle reklamovaný tovar alebo vadnú časť na adresu Predávajúceho spolu vyplneným reklamačným protokolom a dokladom o kúpe. Náklady na dopravu reklamácie znáša Kupujúci.

7.7.4 Po prijatí reklamovaného tovaru je kupujúcemu zaslané potvrdenie o prijatí reklamácie (v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa). Reklamačný záznam je následne vo forme listu alebo e-mailu zaslaný kupujúcemu. Reklamačný záznam obsahuje informáciu o riešení reklamácie a o ďalšom postupe.

7.7.5 Spätnú prepravu tovaru v prípade oprávnenej reklamácie zabezpečí Predávajúci na vlastné náklady.

7.8 Postup pri vybavovaní reklamácie pri sprostredkovanom predaji:

Pri reklamácií tovaru zakúpeného na zľavovom portáli (portál hromadného nakupovania) kúpujúci postupuje v zmysle VOP Zľavového portálu, kde nákup uskutočnil a zároveň si nárokuje svoje práva voči Zľavovému portálu. Ak kupujúcemu nie je umožnené nárokovať si svoje práva voči Zľavového portálu, Predávajúci je povinný uspokojiť tieto práva zo svojich plnení, tie však môžu byť znížené o preukázateľne vynaložené nevyhnutné náklady (napr.: doprava, provízia,...)

Prišiel Vám poškodený tovar?

V ojedinelých prípadoch sa stane, že sa zásielka počas prepravy poškodí. Vždy nás prosím bezodkladne kontaktujte.

V prípade, že  zásielka viditeľne poškodený obal, zásielku nepreberajte, poprípade tovar rozbaľte priamo pred kuriérom, resp. na priehradke pošty a presvedčite sa o neporušenosti samotného tovaru. Adresát má vždy právo zásielku rozbaliť pred kuriérom/na pošte ešte pred úhradou dobierky, resp. prebratím zásielky!

V prípade, že nemá zásielka viditeľne poškodený obal a zistíte poškodenie tovaru až doma, je nutné kompletnú zásielku aj s obalom a faktúrou zobrať na Vašu poštu a spísať reklamačný protokol v deň prebratia zásielky alebo najneskôr nasledujúci pracovný deň po dodaní zásielky! Následne Vám Slovenská Pošta/Dopravca vráti finančné prostriedky v plnej hodnote v zmysle ich VOP, zvyčajne je to do 14 dní.

Zároveň je vhodné nás informovať, či máte záujem o urgentné doposlanie tovaru, najmä v prípadoch, ak ste tovar chceli darovať a potrebujete ho čo najrýchlejšie. Vopred sa ospravedlňujeme za akékoľvek komplikácie, ktoré sa však pri zásielkovom predaji občas vyskytnú. Ďakujeme za pochopenie.

(Poštové podmienky EXPRES ZÁSIELKY Vnútroštátny styk pozn.: Za poškodenie obsahu alebo poškodenie s úbytkom obsahu, ktoré nebolo zrejmé pri dodaní expres zásielky, je poskytovaná náhrada škody vo výške podľa bodu 9.2. alebo 9.3., podľa toho, či na zásielke bola vyznačená suma poistenia. Právo na náhradu škody vzniká v prípade, ak sa preukáže, že poškodenie obsahu alebo poškodenie s úbytkom obsahu expres zásielky vzniklo pred jej dodaním, pričom reklamácia je preukázateľne uplatnená adresátom zásielky na OU alebo na ktorejkoľvek pošte najneskôr nasledujúci pracovný deň po dodaní expres zásielky a súčasne je predložený obal expres zásielky spolu s poškodeným obsahom.)