UPOZORNENIE: 

Pokiaľ to nie je určené inak, titánový spojovací materiál je vhodnou alternatívou k oceľovému spojovaciemu materiálu strednej pevnosti (8.8). Nikdy ho neaplikujte tam,kde je vyžadovaná vyššia pevnosť alebo kde by v prípade zlyhania mohlo dôjsť ku škode na zdraví, živote alebo majetku.

Výrobca ani predajca nezodpovedá za akékoľvek vzniknuté škody na zdraví alebo živote alebo majetku. Používanie na vlastné nebezpečie.11117749678_563048364.jpg

O Výrobcovi

Výrobca RISK patrí medzi najväčších čínskych výrobcov Titánového spojovacieho materiálu zameraného špeciálne na potreby cyklistiky s takmer 10 ročným vlastným vývojom a testovaním. Overená a obľúbená voľba celosvetovej MTB komunity v dostupných cenách. 

Unikátny a výrazný farebný rozsah, aký u iných výrobcov nenájdete. Obrázky sú ilustračné, každá jedna skrutka má jedinečný farebný vzorec (PVD coating).

Pozor na napodobeniny!

Doživotná záruka

- vzťahuje na výrobne vady, nevzťahuje sa poškodenia spôsobené nesprávnym uťahovacím momentom, nesprávnou montážou alebo používaním nad rámec odporúčaného zaťaženia

O Titáne

Titán a jeho zliatiny majú vynikajúce fyzikálne a chemické vlastnosti, odolávajúce korózii, teplote a iným atmosferickým vplyvom. Čo sa týka únavy materiálu, titán dominuje nad oceľou aj hliníkom.

Ľahká alternatíva k oceľovým skrutkám strednej pevnosti, ušetríte cca polovicu váhy

Farba: Rainbow / OilSlick / Colorful (PVD coating)

Materiál našich skrutiek: Titán 6AL/4V(TC4) Titanium (Grade 5) - Zliatina Titánu s 6% Hliníka a 4% V

anádia - táto kombinácia dosahuje vyššiu pevnosť ako čistý titán

Pevnostný ekvivalent: oceľové skrutky strednej pevnosti 8.8 (najpoužívanejšia oceľ)

Ak si spoj vyžaduje pevnosť triedy 10.9 alebo 12.9, tu sa titán neodporúča

Hmotnosť: cca 50% z hmotnosti oceľe

Nemagnetický

Montáž Titánových skrutiek / šróbov a ich Uťahovacie momenty

Na závity titánových skrutiek je potrebné aplikovať Montážnu pastu na Titánové spoje, ktorá zabraňuje "studenému zvaru" (cold welding)

Vždy používajte momentový kľúč!

Odporúčané momenty nájdete vždy na spoji alebo v návode na použitie vybraného komponentu.

Poprípade sa môžete orientovať na základe všeobecných hodnôt v tabuľke: