Požičovňa bicyklov

For English version, click here

Požičovňa bicyklov Freeride Bikepark Kálnica

Bicykel si je možné požičať/prenajať výhradne iba počas otváracích hodín a
používať ho iba v areáli bikeparku! (zvyčajne Piatok až Nedeľa, Sviatky, od 10:00-18:00)

Typ bicykla: Celoodpružený (ENDURO, TRAIL, GRAVITY)

Dostupné veľkosti:
S (výška jazdca 155-165cm)
M (výška jazdca 165-176cm)
M/L (výška jazdca 173-180cm)
L (výška jazdca 177-188cm)

Ako si rezervovať bicykel?

Bicykel odporúčame vopred rezervovať aspoň 48h dopredu prostredníctvom online rezervácie.
Platba možná na mieste

Na mieste je možné si vybrať už iba z dostupných kusov. Počet bicyklov a ich veľkostí je obmedzený.

Cenník požičovne Enduro bicyklov TREK REMEDY (27,5) a TREK SLASH (29)

1 deň 60,00€
2 dni 110,00€
3 dni 150,00€

Depozit: 100,00€
Bicykle nie sú poistené. Nájomca zodpovedá za škodu v plnej výške. Po vrátení nepoškodeného bicykla Vám bude depozit vrátený

Všetky bicykle sú vyservisované, pred a po každom nájme kontrolované

Podmienky pre nájom bicykla

  1. Nájomca odovzdá platný dokladu totožnosti (napr. občiansky preukaz) a preukáže sa 2. platným dokladom totožnosti (napr. vodičský preukaz, pas, karta poistenca,…)
  2. Nájomca zloží vratný depozit vo výške 100,- eur v hotovosti . Depozit je vratný v plnej výške pri riadnom vrátení nepoškodeného bicykla prenajímateľovi.
  3. Nájomca je povinný užívať bicykel výhradne v areáli Bikeparku a chrániť ho pred poškodením, zničením, stratou alebo krádežou.
  4. Nájomca nesie plnú zodpovednosť za všetky poškodenia (úmyselné či neúmyselné, pády, neodborná manipulácia…), zničenie, straty alebo krádeže a iné ujmy na bicykli v plnej výške ako aj za škody na majetku a zdraví spôsobené tretím stranám.
  5. Nájomca sa zaväzuje nahlásiť všetky škody, ktoré sa vyskytnú počas doby prenájmu, najneskôr pri vrátení prenajatého bicykla.
  6. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi akékoľvek spôsobené škody na bicykli, podľa doporučených maloobchodných cien oficiálnych dovozcov jednotlivých komponentov do SR .
  7. Prenájimateľ môže použiť depozit zložený nájomcom k úhrade škôd spôsobených nájomcom alebo k úhrade nového dňa nájmu.
  8. Nájomca (a zákonný zástupca) si môže jednou zmluvou prenajať iba jeden bicykel. Pri každom ďalšom nájme musí byť uzatvorená nová zmluva. Nájomca nesmie prenechať bicykel k používaniu tretej osobe. Pokiaľ tak urobí, zodpovedá za spôsobené škody v plnej výške
  9. V prípade, že nájomca vráti prenajatý bicykel značne znečistený (zablatený), prenajímateľ si vyhradzuje právo účtovať nájomcovi poplatok 10,- eur za čistenie.
  10. Nájomca je povinný vrátiť prenajatý bicykel zodpovednej osobe najneskôr do 18:00 v posledný deň nájmu. V prípade, že nájomca vráti bicykel po 18:00, považuje sa to za nový deň nájmu.

Prenajímateľ: SLOVAKBIKEPARKS, Consulting & Trading, s.r.o.
Tichá 3000/23, 010 01 Žilina, IČO: 46 806 954 DIČ: 2023591141
v zastúpení
FREERIDE BIKEPARK KALNICA, č.428, 916 37 Kálnica