Cenník

MAGURA Servis (Generácia MT)

MAGURA Skrátenie hadice novej brzdy 10,00 €
MAGURA Skrátenie hadice - Používaná brzda15,00 €
MAGURA FULLBLEED (*) Výmena kvapaliny + Odvzdušnenie15,00 €
MAGURA Montáž - Vnútorné vedenie hadice / vycentrovanie strmeňa 30,00 €
MAGURA Montáž- Vonkajšie vedenie hadice / vycentrovanie strmeňa5,00 €
MAGURA GO - Diagnostika (únik kvapaliny) + odvzdušnenie (*)25,00 €
MAGURA Výmena - Páčky / Strmeňa / Hadice + odvzdušnenie25,00 €
MAGURA Výmena - Páky na páčke10,00 €
MAGURA Montáž & Demontáž Platničiek / vycentrovanie strmeňa 5,00 €
MAGURA Montáž & Demontáž brzdového kotúča + dotiahnutie na moment5,00 €

(Cena práce je za úkon na jednej brzde. Ceny sú vrátane spotrebného materiálu – minerálny olej, ihla, oliva,…)

(*) FullBleed Odvzdušnenie robíme len na nové platničky zakúpené u nás

BIKE Servis

Stavby a prestavby bicyklov, Color Matching, Size Fitting, OdľahčovanieDohodou
Vyskladanie bicykla z krabice (+ nastavenie na jazdca)50€
Servis @BikeClinicCenník
Doprava bicykla do @BikeClinic (1-way, plán. výjazd)10€
Doprava komponentu do @BikeClinic (plán. výjazd)Zadarmo

Pre firmy (Eshopy, Bike Centrá,..)

Affiliate Marketing5%
PPC Marketing0,10€
Product Placement MarketingDohodou
(Komentovaná) prehliadka trailu na kánal @slovakbikeparks (SK jazyk)Zadarmo
(Komentovaná) prehliadka trailu na kánal @slovakbikeparks (EN jazyk)50€
(Komentovaná) prehliadka trailu na komerčné účely (SK jazyk)200€
(Komentovaná) prehliadka trailu na komerčné účely (EN jazyk)250€

Pre Bikerov

Sprostredkovaný predaj5%
Asistencia pri kúpe jazdeného bicykla zo zahraničia - online20€
Asistencia pri kúpe jazdeného bicykla - osobne s protokolom35€
+++doplatok kontrola právne vady (ťarchy, záložné práva, odcudzené...)20€
+++doplatok s video dokumentáciou (aj bez účasti kupujúceho)10€
Asistencia pri kúpe jazdeného bicykla ALL-INCLUSIVE50€
FollowCam & SideCam (Raw+ColorGrading, FTP) / per trail20€
FollowCam & SideCam EDITDohodou
BikePark Guide (hodina/osoba, +1 osoba 5€, max. 4)30€

Doprava a Dovoz

Expres Kuriér v rámci SR5€
Plánovaný výjazd (víkendy a sviatky)Zadarmo
Preprava bicykla (1-way, plán. výjazd)10€
Neplánovaná preprava, Cena za 1 km (zo Žiliny, v cene aj bicykel, a i.)1€
Finančná zábezpeka pri nákupe zo zahraničia4%
Doprava komponentov z EU10-25€
Doprava bicyklov z EU50-150€
Dovoz z tretích krajín (USA, Taiwan, Čína,…)Dohodou
CLO8-15%
DPH20%
Preclenie (podľa TARIC, úhrada JCD)30€